Revised schedule and site of FIPV vaccine in nepal: एफ आइ पि भि को परिवर्तित तालिका र लगाउने तरिका

एफ आइ पि भि भनेको के हो? What is FIPV? What does FIPV stand for?

FIPV standस for Fractional inactivated polio vaccine.


FIPV vaccine vial
FIPV vaccine vial 


एफ आइ पि भि ले कुन रोग बाट जोगाउछ?

पोलियो थोपा जस्तै यसले पनि पोलियो रोग लाग्न बाट जोगाउछ।

एफ आइ पि भि पहिलेको तरिका:

  • एक बर्षमुनि: ६ र १४ हफ्ता दुइ डोज
  • छुट भएमा: पांच बर्ष सम्म ६ हफ्ताको फरकमा दुइ डोज


एफ आइ पि भि नया तरिका: FIPV new technique

  • एक बर्षमुनि: १४ हफ्ता र ९ महिनामा दुइ डोज
  • छुट भएमा: पांच बर्ष सम्म ४ महिना अर्थात १६ हफ्ताको फरकमा दुइ डोज
FIPV new injection schedule from FWD MOHP GON
FIPV injection schedule letter from FWD MOHP GONखोप लगाउने स्थान साइट: FIPV vaccine injection site:

  • १४ हफ्ता र ९ महिना मा दाया पाखुरामा छालामा (intradermal) दिने। 
  • बि सि जि संगै परे सो बेला बाया पखुरा मा छालामा (intradermal) दिने।
  • अन्यबेला दिन परे या दिएको भए १६ हफ्ता अर्थात ४ महिना फरकमा दिने।

हेर्नुहोस परिवार कल्याण महाशाखाको पत्र:


FIPV new time and technique site letter from family welfare division
FIPV new time and technique site letter from family welfare division


Revised schedule and site of FIPV vaccine in nepal: एफ आइ पि भि को परिवर्तित तालिका र लगाउने तरिका

पोलियो रोग बारे पढ्न यहा क्लिक गर्नुहोस

जान्नुहोस पोलियो थोपा किन खुवाउने?

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.