Eye Flu Treatment Top 7 Tips नेपालीमा

Eye Flu Home Treatment - Prevention of Pink Eye?

Table of Contents (toc)
यसलाई नेपालीमा पढ्न पेजको अन्त्यसम्म स्क्रोल गर्नुहोस।Introduction

Eye flu or conjunctivitis is a conjunctival inflammation characterized by hyperemia associated with discharge that may be watery, mucoid, mucopurulent or purulent.

Eye Flu Treatment - Prevention of Pink Eye? Eye Flu Treatment Top 7 Tips


Read more on Eye Flu here. 

Prevention of eye flu or pink eye:

Conjunctivitis, also known as pink eye, is a common eye condition that can cause irritation, redness, and discomfort; in rare cases loss of vision and permanent blindness as well.

Here are seven tips to help prevent conjunctivitis:

1. Practice Good Hygiene:

Wash your hands regularly with soap and water, especially after touching your face, eyes, or any potentially contaminated surfaces. Avoid touching your eyes with unwashed hands, as this can introduce harmful bacteria or viruses.

2. Avoid Sharing Personal Items:

   Do not share items like towels, pillowcases, cosmetics, and contact lenses with others, as these can harbor bacteria or viruses that might lead to conjunctivitis.

3. Practice Contact Lens Hygiene:

   If you wear contact lenses, follow proper hygiene guidelines. Wash your hands before handling lenses, disinfect them regularly, and replace them as recommended by your eye care professional. Avoid wearing lenses while your eyes are irritated or infected.

4. Protect Your Eyes:

   When swimming in pools or using hot tubs, wear goggles to prevent exposure to potentially harmful bacteria and chemicals that could cause conjunctivitis.

You can also wash and clean yoou eyes with clean water around two to three times a day. But remember overwashing or frequent washing is not that good either. 

Over the counter artificial tears (Carboxymethylcellose drops) as needed or every two to three hours to help with irritation and difficulty

5. Avoid Close Contact with Infected Individuals:

   If someone around you has conjunctivitis, avoid close contact, such as touching or hugging, to reduce the risk of transmitting the infection.

6. Maintain Clean Surroundings:

   Regularly clean and disinfect commonly touched surfaces, such as doorknobs, countertops, and electronic devices, to minimize the spread of germs that could cause conjunctivitis.

7. Stay Away from Irritants:

Protect your eyes from irritants like smoke, dust, and allergens, which can exacerbate or trigger conjunctivitis. Consider using air purifiers and keeping windows closed during high pollen seasons.

These tips can help reduce the risk of conjunctivitis, it's not always possible to prevent it entirely.

If you experience symptoms like redness, itching, discharge, or blurred vision, consult a healthcare professional or an eye doctor for proper diagnosis and treatment.

Bonus Tip:

You can use over the counter artificial tears (Carboxymethylcellose drops) as needed or every two to three hours to help with irritation and difficulty. 


Treatment of EYE FLU is discussed in this link .


आँखाको फ्लू वा पिंक आँखाको रोकथाम:

कन्जक्टिभाइटिस, जसलाई पिंकआँखा पनि भनिन्छ, आँखाको सामान्य रोग हो जसले पोल्ने, रातोपन र गाह्रो गर्न सक्छ; कुनै विरल अवस्थामा दृष्टि गुम्ने र स्थायी अन्धोपन पनि गराऊन सक्छ।

कन्जन्क्टिवाइटिस रोक्न मद्दत गर्ने सात सुझावहरू:

1. राम्रो सरसफाइ गर्नुहोस्:

आफ्नो हात नियमित रूपमा साबुन र पानीले धुनुहोस्, विशेष गरी आफ्नो अनुहार, आँखा, वा कुनै पनि सम्भावित दूषित सतहहरू छोएपछि हात सफा गर्नुहोस। नधोइएकन हातले आँखा नछुनुहोस्, किनकि यसले हानिकारक ब्याक्टेरिया वा भाइरसहरू आखासम्म  पुर्याउन सक्छ।

2. अर्काको व्यक्तिगत वस्तुहरू प्नयोग नगर्नुहोस्:

    तौलिया, तकिया, सौन्दर्य सामाग्रि, र कन्ट्याक्ट लेन्स जस्ता वस्तुहरू अरूसँग बाड्ने, साट्ने नगर्नुहोस्, किनकि यसले ब्याक्टेरिया वा भाइरसहरूलाई सार्न सक्छ जसले कन्जक्टिभाइटिस रोग निम्त्याउन सक्छ।

३. कन्ट्याक्ट लेन्स हाइजिन अभ्यास गर्नुहोस्:

    यदि तपाइँ कन्ट्याक्ट लेन्स लगाउनुहुन्छ भने, उचित सफाइदिशानिर्देशहरू पालना गर्नुहोस्। लेन्सहरू ह्यान्डल गर्नु अघि आफ्नो हातहरू धुनुहोस्, तिनीहरूलाई नियमित रूपमा कीटाणुरहित गर्नुहोस्, र तपाईंको आँखा हेरचाह चिकित्सकले वा व्यवसायीले सिफारिस गरे अनुसार तिनीहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने गर्नुहोस्।

तपाईंको आँखा जलिरहेको वा संक्रमित हुँदा लेन्स नलगाउनुहोस्।

४. आफ्नो आँखाको सुरक्षा गर्नुहोस्:

    पोखरीमा पौडी खेल्दा वा हट टबहरू प्रयोग गर्दा, सम्भावित हानिकारक ब्याक्टेरिया र रसायनहरू जो कन्जन्क्टिवाइटिस निम्त्याउन सक्छ त्यसलाई रोक्न गगल- चश्मा लगाउनुहोस्।

तपाईं दिनको दुई वा तीन पटक सफा पानीले आफ्नो आँखा धुनुहोस् र सफा गर्न सक्नुहुन्छ। तर याद गर्नुहोस् कि धेरै पटक धुनु वा बारम्बार धुनु पनि राम्रो हैन।

5. संक्रमित व्यक्तिहरूसँग नजिकको सम्पर्कबाट टाढा रहनुहोस्:

    यदि तपाईंको वरपर कसैलाई नेत्रश्लेष्म रोग लागेको छ भने, संक्रमण सर्ने जोखिमलाई कम गर्नको लागि नजिकको सम्पर्कबाट टाढा रहनुहोस्, जस्तै छुने वा अँगालो हाल्ने।

6. वरपर सफा राख्नुहोस्:

   ढोका , काउन्टरटपहरू र इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू जस्ता सामान्य रूपमा छोइएका सतहहरू नियमित रूपमा सफा र कीटाणुरहित बनाऊनुहोस, जसले कन्जन्क्टिवाइटिस निम्त्याउन सक्छ।

७. धुलो-धुवाँबाट टाढा रहनुहोस्:

तपाईंको आँखालाई धुवाँ, धुलो र एलर्जीहरूबाट जोगाउनुहोस्, जसले कन्जन्क्टिवाइटिसलाई बढावा दिन वा ट्रिगर गर्न सक्छ। हावा प्युरिफायरहरू प्रयोग गर्ने र फुल फुल्ने मौसमहरूमा झ्यालहरू बन्द राख्नुहोस्।

बोनस टिप

दुखाइ-इरिटेसन र अफ्ठेरो कम गर्न आर्टिफिसियल टियर प्रयोग गर्न सकिन्छ। 


केहि प्रश्न भए हामीलाई सोध्नुहोस।
Contact dr chaitanya joshi, MBBS doctor from Nepal


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.