NHPC seventh License examination Notice 2080

NHPC seventh License examination Notice

NHPC seventh License examination Notice: Name registration

NHPC has published notice of seventh licensing examination for different courses.

You can check the notice in their website as we.. 

 नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्‌

बाँसबारी, काठमाडौंको सातौं (Licensing Examination)
प्रकाशित मिति :- २०८०/०४/३०
 
यस परिषदको परीक्षा समितिको मिति २०८०/०४/२९ गतेको निर्णय अनुसार परिषदबाट संचालन हुने स्नातकोत्तर, स्नातक र प्रमाणपत्र तहको नाम दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा मिति २०८० साल भाद्र महिनाको १४ देखि २० गते सम्म संचालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ | 

साथै परीक्षा तालिका, प्रवेश-पत्र, परीक्षा केन्द्र र थप अन्य जानकारीको लागि परिषदको आधिकारिक Website www.nhpc.gov.np, Facebook Page Nepal Health Professional Council मा सूचनाहरु प्रकाशन गरि जानकारी गराईनेछ ।


संयोजक परीक्षा समिति, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद 
NHPC seventh License examination Notice 2080

 NHPC नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्‌ 7th exam date

मिति २०८० साल भाद्र महिनाको १४ देखि २० गते सम्म
Contact me for commando classPost a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.